Thiet ke website nam dinh, website nam dinh, thiết kế website nam định, thiet ke web nam dinh

  GÓI CƠ BẢN: 1.500.000 vnd 
Miễn phí tên miền quốc tế 1 năm. Tên miền quốc gia xem giá tại đây
Hosting (máy chủ): giá chi tiết theo lựa chọn khách hàng thuê. Xem giá tại đây
Dành cho các cửa hàng nhỏ, kinh doanh hộ gia đình, tư nhân
Chức năng website: trao đổi tư vấn khi gặp trực tiếp
 
  GÓI CHUẨN: 5.000.000 vnd
Miễn phí tên miền quốc tế 1 năm. Tên miền quốc gia xem giá tại đây
Hosting (máy chủ): giá chi tiết theo lựa chọn khách hàng thuê. Xem giá tại đây
Dành cho các cửa hàng quy mô, công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ
Chức năng website: trao đổi tư vấn khi gặp trực tiếp
 
  GÓI CHUYÊN NGHIỆP: 7.000.000 vnd 
Miễn phí tên miền quốc tế 1 năm. Tên miền quốc gia xem giá tại đây
Hosting (máy chủ): giá chi tiết theo lựa chọn khách hàng thuê. Xem giá tại đây
Dành cho các cửa hàng chuyên ngiệp, công ty, doanh nghiệp lớn
Chức năng website: trao đổi tư vấn khi gặp trực tiếp
 
  GÓI DỰ ÁN: Giá thỏa thuận 
Miễn phí tên miền quốc tế 1 năm. Tên miền quốc gia xem giá tại đây
Hosting (máy chủ): giá chi tiết theo lựa chọn khách hàng thuê. Xem giá tại đây
Dành cho các sở ban nghành đoàn thể, cơ quan nhà nước…
Chức năng website: trao đổi tư vấn khi gặp trực tiếp


* Chú ý: Báo giá trên chưa gồm % VAT

Copyright © 2009 CNCS. Hotline: 016.8668.7886 Email: hoang.netviet@gmail.com